อะไหล่เครื่องซักผ้า มอเตอร์เดรน เปิด-ปิดน้ำทิ้ง เครื่องซักผ้า LG (QC22)

มอเตอร์เดรน สำหรับเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG 3ขา ทำหน้าที่ควบคุมระบบการปล่อยน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า สินค้าคุณภาพ

รุ่นที่สามารถใช้ได้

 • LG Fuzzy Logic 6.5kg (WF-T6510TD, WF-T6551TD)
 • LG Fuzzy Logic 7.5kg (WF-T7521TD)
 • LG Fuzzy Logic 8.0kg (WF-T8010TD, WF-T8020TD, WF-T7822TD)
 • LG Fuzzy Logic 10.0kg (WF-T1022TD)
 • LG Fuzzy Logic 11.0kg (WF-T1137TD, WF-T1155TD)
 • LG Fuzzy Logic 12.0kg (WF-T1255TD)
 • และรุ่นอื่นๆ

สั่งซื้อสินค้า

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะไหล่เครื่องซักผ้า มอเตอร์เดรน เปิด-ปิดน้ำทิ้ง เครื่องซักผ้า LG (QC22)

 • LG Fuzzy Logic 6.5kg (WF-T6510TD, WF-T6551TD)
 • LG Fuzzy Logic 7.5kg (WF-T7521TD)
 • LG Fuzzy Logic 8.0kg (WF-T8010TD, WF-T8020TD, WF-T7822TD)
 • LG Fuzzy Logic 10.0kg (WF-T1022TD)
 • LG Fuzzy Logic 11.0kg (WF-T1137TD, WF-T1155TD)
 • LG Fuzzy Logic 12.0kg (WF-T1255TD)

มอเตอร์เดรน สำหรับเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG 3ขา

ทำหน้าที่ควบคุมระบบการปล่อยน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า สินค้าคุณภาพ

รุ่นที่สามารถใช้ได้

 • LG Fuzzy Logic 6.5kg (WF-T6510TD, WF-T6551TD)
 • LG Fuzzy Logic 7.5kg (WF-T7521TD)
 • LG Fuzzy Logic 8.0kg (WF-T8010TD, WF-T8020TD, WF-T7822TD)
 • LG Fuzzy Logic 10.0kg (WF-T1022TD)
 • LG Fuzzy Logic 11.0kg (WF-T1137TD, WF-T1155TD)
 • LG Fuzzy Logic 12.0kg (WF-T1255TD)
 • และรุ่นอื่นๆ

อะไหล่คุณภาพ เกรด Original