ซื้อ TV Digital ดีไหม ? ดิจิตอล ทีวี คืออะไร ? ใช้ดูช่องอะไรได้บ้าง ?

Digital TV (ดิจิตอล ทีวี) คืออะไร ? ใช้ดูช่องอะไรได้บ้าง ?

1.) Digital TV (ดิจิตอล ทีวี) คืออะไร ?

คือ ทีวีที่มีตัวรับช่องสัญญาณภายในตัวเครื่อง โดยสามารถดูช่องรายการ ฟรี! ทีวีได้เลย โดยไม่ต้อง ซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีเพิ่ม แต่ต้องซื้อเสารับสัญญาณทีวีเพิ่ม (เสากางปลา) หรือ ใช้เสาหนวดกุ้งธรรมดาก็ได้ ก็มีหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อ แตกต่างกันไป ***แต่ช่างแนะนำให้ใช้เป็นเสารับสัญญาณแบบกางปลาจะดีกว่า เพราะจะรับสัญญาณทีวีได้ดีกว่า และสายรับสัญญาณจะยาวกว่าสามารถเคลื่อนย้ายเสาไปในจุดที่คิดว่าสัญญาณแรง ความยาวเสาอยู่ที่ 30 ซม.-60 ซม. แล้วแต่รุ่นนั้นๆ*** และทั้งนี้อยู่กับความแรงของสัญญาณในแต่ละพื้นที่ด้วย ว่าจะสามารถรับชมภาพได้ชัดเจนหรือไม่ หรือได้รับสัญญาณครบทุกช่องหรือไม่ หากต้องการชมช่องสัญญาณอื่นๆ ที่ไม่ฟรี เพิ่มเติม(จ่ายรายเดือน/จ่ายรายปี) ก็สามารถซื้อกล่องรับสัญญาณต่อเพิ่มเติมภายหลังได้

เสาอากาศ ทีวี ดิจิตอล

ภาพตัวอย่าง เสาอากาศ ทีวี ดิจิตอล (แบบก้างปลา)

 

เสารับสัญญาณทีวี หนวดกุ้ง

ภาพตัวอย่าง เสารับสัญญาณทีวี แบบหนวดกุ้ง

 

1.1) วิธีการ จูนสัญญาณและต่อสายรับสัญญาณเข้ากับทีวี (กรณีใช้เสากางปลา หรือ เสาหนวดกุ้ง)

เสียบปลั๊กทีวี เปิดทีวี นำสายสัญญาณของเสาอากาศเสียบด้านหลังทีวี (ให้มองหาช่องเสียบที่เข้ากันได้) ทั้งนี้แล้วแต่รุ่นทีวี นำเสารับสัญญาณทีวี ไปห้อยหรือวางไว้ในจุดที่คิดว่าสามารถรับสัญญาณทีวีได้ดี หรือที่สัญญาณทีวีเข้าถึงได้ง่าย เช่น นอกหน้าต่าง หรือวางบนหลังทีวี (กรณีเป็นเสาหนวดกุ้ง) แล้วหยิบรีโมททีวีขึ้นมาแล้วใส่ถ่านให้เรียบร้อย หาปุ่มที่เขียนว่า SOURCE (เป็นตัวเลือกรับสัญญาณเข้าทีวี) กดปุ่ม SOURCE บนรีโมท  เลือกตัวเลือกคำว่า TV (ทีวี/โทรทัศน์) รอสัญญาณทีวีเข้า และก็สามารถรับชมช่องทีวีฟรี ได้เลย ถ้าภาพไม่ชัดหรือช่องทีวีไม่ครบ ก็ย้ายเสารับสัญญาณหรือปรับที่เสารับสัญญาณได้เลย

*** หมายเหตุ : การปรับจูนช่องทีวีที่รีโมททีวีนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวี รุ่นเสาอากาศและรุ่นกล่องรับสัญญาณทีวีต่างๆ โดยเลือก เมนู สแกนหาช่องสัญญาณอัตโนมัติ เลือกเป็น DTV หรือ DVBT1 , DVBT2 อยู่ที่รุ่นที่วีนั้นๆ ทีวีก็จะทำการสแกนหาช่อง ฟรีทีวีอื่นๆ ตามความแรงสัญญาณในพื้นที่นั้นๆ

 

2.) Digital TV (ดิจิตอล ทีวี) ใช้ดูช่องอะไรได้บ้าง ?

ช่องทีวี ดิจิตอล ดูฟรี

ช่องทีวี ดิจิตอล ดูฟรี