***หมายเหตุ: งานซ่อมนอกสถาณที่นั้น จะแบ่งนัดลูกค้าออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย (เผื่อเวลาการเดินทาง)

ดังนั้นช่างจะรับงานลูกค้า ได้วันล่ะ 2 ที่เท่านั้นครับ หากวันนั้น นัดเต็มช่วงเช้า-ช่วงบ่ายแล้ว รบกวนลูกค้านัดวัน-เวลา ในวันถัดไปครับ ขอบพระคุณครับ

***กรณี: หากสถาณที่นัดหมายอยู่ใกล้เคียงกัน อาจจะรับได้มากกว่า 2 ที่ ในแต่ล่ะช่วงเช้า-ช่วงบ่ายได้ครับ ดูรายการตามปฎิทิน