ซื้อ TV Digital ดีไหม ? ดิจิตอล ทีวี คืออะไร ? ใช้ดูช่องอะไรได้บ้าง ?

Digital TV (ดิจิตอล ทีวี) คืออะไร ? ใช้ดูช่องอะไรได้บ้าง ? 1.) Digital TV (ดิจิตอล ทีวี) คืออะไร ? คือ ทีวีที่มีตัวรับช่องสัญญาณภายในตัวเครื่อง โดยสามารถดูช่องรายการ ฟรี! ทีวีได้เลย โดยไม่ต้อง ซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีเพิ่ม แต่ต้องซื้อเสารับสัญญาณทีวีเพิ่ม (เสากางปลา) หรือ ใช้เสาหนวดกุ้งธรรมดาก็ได้ ก็มีหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อ แตกต่างกันไป (เพิ่มเติม…)